Regeringen granskar försäkringskassan

Försäkringskassans styrning och uppföljning

Försäkringskassans styrning och uppföljning – Försäkringskassan

för 5 dagar sedan — Om Försäkringskassans uppdrag och om hur myndighetens arbete följs upp. Försäkringskassan arbetar på uppdrag av riksdag och regering.

Här kan du läsa om hur Försäkringskassan styrs och hur myndighetens arbete följs upp. Samt om Försäkringskassans styrning, insynsråd, allmänna ombud, regeringsuppdrag, budget, skrivelser, årsredovisning och remissvar.

Granskning av Försäkringskassans genomlysning av …

Granskning av Försäkringskassans genomlysning av förvaltningen av sjukförsäkringen

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att granska Försäkringskassans egen genomlysning av förvaltningen av sjukförsäkringen.

Inspektionen för socialförsäkringen får i uppdrag att utvärdera …

Inspektionen för socialförsäkringen får i uppdrag att utvärdera stärkt rätt till personlig assistans och följa upp Försäkringskassans arbete mot felaktiga utbetalningar – Regeringen.se

22 dec. 2022 — Idag fattade regeringen beslut om det årliga regeringsbrevet för … och granskning av effektivitet och arbetssätt hos Försäkringskassan, …

Idag fattade regeringen beslut om det årliga regeringsbrevet för Inspektionen för socialförsäkringen. Bland uppdragen finns utvärdering av Stärkt…

Uppdrag att granska Försäkringskassans genomlysning av …

27 maj 2021 — Regeringen har bland annat gett Försäkringskassan i uppdrag att stärka sjukförsäkringshandläggningen för att åstadkomma en välfungerande …

Regeringen granskar Försäkringskassan – DN.SE

27 maj 2021 — Försäkringskassan har efter omfattande kritik lovat att bli bättre på att bedöma och handlägga sjukskrivningsärenden. Nu ger regeringen en …

Regeringen granskar Försäkringskassan – SVT Nyheter

Regeringen granskar Försäkringskassan | SVT Nyheter

Regeringen granskar Försäkringskassan. Publicerad 26 maj 2021. Efter den omfattande kritik som har riktats mot Försäkringskassan (FK) för hur myndigheten …

Regeringen granskar Försäkringskassan – Dagens industri

Regeringen granskar Försäkringskassan

27 maj 2021 — Regeringen granskar Försäkringskassan. Foto:Claudio Bresciani/TT. Efter den omfattande kritik som har riktats mot Försäkringskassan för hur …

Efter den omfattande kritik som har riktats mot Försäkringskassan för hur myndigheten hanterar sjukförsäkringen kommer regeringen att ge Statskontoret i uppdrag att granska myndighetens arbete, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Begäran om granskning av statsrådet Ardalan Shekarabis …

Begäran om granskning av statsrådet Ardalan Shekarabis styrning av Försäkringskassan KU-anmälan 2020/21:dnr1624 IDA GABRIELSSON (V) – Riksdagen

Mot denna bakgrund anser jag att Konstitutionsutskottet bör granska om regeringens styrning av Försäkringskassan följt gällande regelverk och om styrningen …

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

Regeringen granskar Försäkringskassan – när allt fler nekas …

Allt fler nekas sjukersättning hos Försäkringskassan. Den kraftiga ökningen kan inte förklaras av varken ändrade regler eller förändringar i folkhälsan, …

Försäkringskassan ska granskas av extern myndighet – Arbetet

Försäkringskassan ska granskas av extern myndighet – Arbetet

28 maj 2021 — Försäkringskassans genomlysning av sitt eget arbete med sjukförsäkringen ska granskas av Statskontoret. Det har regeringen beslutet.

Försäkringskassans genomlysning av sitt eget arbete med sjukförsäkringen ska granskas av Statskontoret. Det har regeringen beslutet.

Keywords: regeringen granskar försäkringskassan, försäkringskassan styrdokument